Po abecediPo službah
Strokovne službe po službah:
KNJIŽNICA
REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
DEKANAT
RECEPCIJA
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
KADROVSKA SLUŽBA
MEDNARODNA PISARNA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
CRPO - CENTER ZA RAZVOJ POSLOVNE ODLIČNOSTI
SVETOVALNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER
GLAVNA PISARNA