Registracija novega uporabnika


Vnesite datum oblike dd.mm.llll, npr. 31.07.2014
E-poštni naslov bo hkrati tudi vaše uporabniško ime.
Za namen obdelave podatkov za pripravo analiz in poročil vam bo upravljavec Fakulteta za upravo zagotovila varstvo osebnih podatkov v skladu z:
  • Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016,
  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in morebitno drugo nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter
  • Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani.
Preklic privolitve je mogoče dati pisno na helpdesk@fu.uni-lj.si ali prek portala Kluba diplomantov FU.
Prosimo, preberite pogoje uporabe Kluba diplomantov